Quên Mật mã

GO TO ADMIN PANEL > ADD-ONS AND INSTALL VERTIFORO SIDEBAR TO SEE FORUMS AND SIDEBAR
image image
Nếu đã quên Mật mã. Bạn hãy hoàn thành biểu mẫu dưới đây để tạo Mật mã mới, diễn đàn sẽ gửi một email để tạo Mật mã mới vào hòm thư điện tử (email) của bạn
Bạn cần phải nhập vào địa chỉ Email đã dùng để đăng ký tài khoản trước kia
image
image
Top Bottom